Poolse protesten

De huidige toestand in Polen wordt wereldwijd beschreven door allerlei media. Ook de Polen laat dat bepaald niet onberoerd. Samengevat in een zestal punten ziet de kern van de problemen er als volgt uit:

◾Het overnemen van alle staatsstructuren door één politieke stroming – die van de partij Prawo i Sprawiedliwość (PiS = Wet en Rechtvaardigheid),
◾De volgzame houding van de belangrijkste organen van het openbaar gezag (zoals het parlement, de minister-president, en de kamervoorzitter), die gehoorzaam zijn aan de uitvoerings eisen van de leider van de PiS Jaroslaw Kaczynski.
Het schenden van de grondwet.
Het uitschakelen van het grondwettelijke hof dat dat nu juist was ingesteld om de na-leving van die wet te waarborgen.
De ongekend hooghartige minachting jegens de parlementaire oppositie en mensen met andere gedachten.

en tenslotte, als de klap op een vuurpijl:

◾Het invoeren van totale staatscontrole over de media (radio, tv, en pers) die tot nu toe (overwegend) onafhankelijk waren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASinds 7 januari 2016 wordt de (voormalig) open-bare televisie beheerd door Jacek Kursi. Een man die ooit de PiS tijdens verkiezingen advi-seerde bijvoorbeeld de uitdrukking „het gepeu-pel” (de onwetende menigte) zal het wel slikken gebruikte en, in protest tegen de „verstoringen” door de regerende autoriteit, een Comité voor de Verdediging van de Democratie (Pools: Komitet Obrony Demokracji – KOD ) instelde.
Die naam verwijst naar het Defensie Comité van de befaamde Arbeiderspartij (Komitet Obrony Robotników – KOR), dat in de jaren 1976-1977 bestond uit de actieve leiders van de er op volgende anti-communistische oppositie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Het gepeupel (de onwetenden) zal het geloven”

Op 9 januari 2016 organiseerde KOD in veel steden (ook in sommige in het buitenland) protestmarsen ter verdediging van de vrijheid van de media.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Geef de vrijheid terug aan de publieke media”

Het is wel veel zeggend dat de regering als de objectief bestempelde media over deze betogingen slechts kort (of zelfs in het geheel niet) verslag liet doen. De Poolse radio 3 (in de PRL-periode nog bekend om haar onvermoeibare onderzoeken) er niet oversprak in het ochtend nieuws en ook niet in het 18 uur nieuws.
(Eerlijkheidshalve moet ik zeggen niet te weten of er informatie over werd gegeven op andere tijdstippen doordat ik verder niet thuis was, RG).
Hebben dergelijke betogingen enig effect? Praktisch (tot nu toe) niet maar ze ontnemen wel de regerende partijen het prettige argument dat ze de wil van de gehele natie ver-tolken en dat is een heel belangrijke steun voor hen die nog het democratische bestel verdedigen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Indien vandaag de buitenlandse media „Polen” in zeer negatieve context noemen moet men beseffen dat de Poolse samenleving is geen monoliet is, integendeel. Polen is nog steeds pijnlijk en permanent opgesplitst in twee delen, waarbij het pro-regering deel het andere (inclusief fietsers en vegetariërs 😉 ) haat, maar dat andere deel steunt wel de slagzin Wij zullen onze natie niet laten splijten!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Ge zult ons niet splijten!”

Dus, Nederlanders (en anderen) verwijt Polen niets klakkeloos maar houdt uw vingers gekruist voor een snelle terugkeer van het land op het pad van de normaliteit en van de wettelijke normen waartoe we allen verplicht zijn, onder andere, door het  lidmaatschap van de Europese Unie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De beelden bij dit artikel zijn gemaakt door Renata Głuszek tijdens een rally ter verde-diging van de vrijheid voor de media, die (op 9 januari 2016) in Katowice, de hoofdstad van Opper-Silezië werd gehouden .

GALLERY

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„TV-Nieuws = censorschap”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„U zult ons niet doen zwijgen, u zult ons niet verblinden,
we zullen niet zwijgen terwijl u onze vrijheid breekt!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een populaire acteur leest een stukje uit „1984″ van Georg Orwell voor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vrijheid voor de media # KOD.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zingen van het EU-volkslied „Ode to joy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Freedom…” – born to be free?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Goede verandering?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„We kunnen het!”
(de gele eend staat voor Jarosław Kaczyński, de leider van de PiS; kaczka = eend
).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op de achtergrond: een monument ter herinnering aan de scouts van Katowice
(die in september 1939 tegen de Duitsers vochten)

Deelnemers: jong en oud!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

and from the above – Prof. Władysław Bartoszewski

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het is de moeite waard een fatsoenlijk mens te zijn”

Renata Głuszek

Afbeelding: Renata Głuszek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *