Overal sneeuw

(…)
op het platte Land,

op elke stad,
op de menigte voor de de bioscoop,
op het mooie meisje
(…)

Foto’s: Paweł Kijak (1-5 Kotlina Kłodzka; 6-8 Beskidy).

Na całej połaci śnieg(Overal sneeuw), Anna Maria Jopek & Jeremi Przybora. 

foto’s: Pauł Kijak (1-5 Kłodzko Valley; 6-8 Beskidy gebergte) www.gorymoje.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.